01
01
Atletik Adana Spor Tekvando
02
02
Atletik Adana Spor Futbol
03
03
Atletik Adana Spor Voleybol
04
04
Atletik Adana Spor AAS

Sponsorluk

Bilgi ve ileti?im a??nda ya?ad???m?z gnmzde rakipler aras?ndan n plana ?kmak, fark?ndal?k yaratmak, hedef kitleyle duygusal bir ba? kurmak ve az btelerle geni? kitlelere ula?mak nemli.

Do?ru yap?lan sponsorluklar hedef kitleye en k?sa yoldan ve etkili ?ekilde ula??r. Tketici, reklam?n paras? denerek yay?nland???n? bildi?i iin reklama n yarg?l? yakla??rken, nem verdi?i konudaki sponsorluklardan daha ok etkilenir.

Yap?lan ara?t?rmalar gstermektedir ki, kamuoyu art?k topluma katk?da bulunan ?irketlere daha ok itibar ediyor ve bu tercihi tketime de yans?tarak sat??lar? artt?r?yor.

Dnyada en yo?un olarak yap?lan sponsorluklar spor, mzik, kltr-sanat, e?itim, sa?l?k konular?n? ieriyor.

Trkiyenin kkl kurumlar?ndan biri olma gayretinde olanAtletik Adana Spor Kulb, yeni hedeflere ynelirken sponsor kurumlar?n? yan?nda grmekten heyecan ve mutluluk duymaktad?r.

Te?ekkrler...

ATLET?K ADANA SPOR KULB

Copyright 2011 Sponsorluk. Atletik Adana Spor Kulübü
Joomla Templates by Wordpress themes free