01
01
Atletik Adana Spor Tekvando
02
02
Atletik Adana Spor Futbol
03
03
Atletik Adana Spor Voleybol
04
04
Atletik Adana Spor AAS

Genler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? 7 Gn Boyunca Antalya'n?n Alanya ilesinde Atatrk Spor Salonunda ba?layacak.

?ampiyonaya kat?lacak olan Atletik Adana Spor Kulb sporcular?m?za ve hocalar?m?za ba?ar?lar dileriz.

Genler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas?
16 - 22 Ocak 2012 | Alanya


16 Ocak 17 Ocak 18 Ocak 19 Ocak 20 Ocak 21 Ocak 22 Ocak
P.tesi Sal? ar?amba Per?embe Cuma C.tesi Pazar
Erkekler 55 Kg 48, 63 Kg 45, 78 Kg 51 Kg 59, 68 Kg 73 Kg +78 Kg
Bayanlar 49 Kg 63 Kg 42, 68 Kg 55, 44 Kg 46 Kg 52, 59 Kg +68 Kg

GEN ERKEKLER :45-48-51-55-59-63-68-73-78- +78 Kg.

GEN BAYANLAR :42-44-46-49-52-55-59-63-68- +68 Kg.Gen Erkekler : En az K?rm?z? Siyah (1.G?p) ve daha yukar? ku?ak derecesine sahip 1995, 1996- 1997 ve 1998 do?um tarihli sporcular


Gen Bayanlar :En az K?rm?z? Siyah (1.G?p) ve daha yukar? ku?ak derecesine sahip 1995, 1996 -1997 ve1998 do?um tarihli sporcular

Talimat ierisinde a?klanan tm msabaka program?nda tart? her msabaka gnnden bir nceki gn saat

16:00-18:00 aras?nda yap?lacakt?r. Sporcular tart? esnas?nda Nfus czdanlar?, lisanslar? ve Federasyonca verilen

ku?ak kimlik kartlar?n? beraberinde bulunduracaklard?r. Sporcular?n ku?ak kay?tlar?nda Federasyon bilgisayar kay?tlar?
esas al?nacakt?r. Tart?lar?n bitiminde veya Msabaka gn sabah kura ekimleri yap?lacakt?r. (kura ekiminde Antrenr ve ?dareciler bulunabileceklerdir.)MSABAKA SAATLER?:
Msabakalar her gn saat 09.00da ba?layacakt?r. Ferdi msabakalarda s?kletler ayn? gn ierisinde yap?l?p sonuland?r?lacakt?r.
AILI? TREN?:

- Tm msabakalar?n ilk gn saat 16.00 da a?l?? treni yap?lacakt?r.

- Kafileler a?l?? treninde tam tak?m halinde kat?lmak zorundad?rlar.

- A?l?? trenine yap?lacak kat?l?mla ilgili olarak yetkililer tren tarih ve saatinde de?i?iklik yapabileceklerdir.MSABIKLARIN G?YS?S?:

- Msabaklar msabaka sahas?na girmeden nce g?s koruyucusu, kafa koruyucusu, Kask, Kas?k Koruyucusu, Kol ve Ayak koruyucusu giyecekler ve di?lik takacaklard?r.

- Kas?k Koruyucusu, Kol ve Ayak koruyucular? Taekwondo elbisesinin iine giyilecektir.

- Msab?klar ki?isel kullan?mlar iin en son WTF taraf?ndan onayl? tm koruyucular?n? kendileri getireceklerdir.

- Msab?klar?n ba?lar?na kasktan ba?ka herhangi bir ?eyin giyilmesine, tak?lmas?na izin verilmeyecektir

- Kullan?lacak di?lik ?effaf ve daha beyaz renkte olup ki?iye zel a??z yap?s?na uygun olacakt?r.

- Genler msabakalar?nda sporcular?n di?lik ve eldiven kullanmalar? zorunludur.

OTEL F?YATLARI:

www.orientsuite.com

Orient Suite Hotel Alanya Merkez

Sabah Kahvalt?s? ve Ak?am yeme?i so?uk ve s?cak iecekler dahil bir ki?i 28 TL.www.tacpremierhotel.com

Ta Premier Hotel Alanya Merkez

Sabah Kahvalt?s? ve Ak?am yeme?i, so?uk ve s?cak iecekler dahil bir ki?i 35 TL.

Copyright 2011 Genler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas?. Atletik Adana Spor Kulübü
Joomla Templates by Wordpress themes free