01
01
Atletik Adana Spor Tekvando
02
02
Atletik Adana Spor Futbol
03
03
Atletik Adana Spor Voleybol
04
04
Atletik Adana Spor AAS

Derne?imiz Avrupa Birli?i Bakanl???na sunulanErasmus + Genlik Projemiz Kabul edilmi?tir.

Atletik Adana Spor Kulb Derne?imizin haz?rlam?? oldu?uErasmus+ Program? AnaEylem 1: Bireylerin ?renme Hareketlili?i kapsam?ndaki "Discover Yourself WithSports" ba?l?kl? projemizAvrupa Birli?i Bakanl??? ve E?itim ve Genlik Programlar? Merkezi Ba?kanl???nca (Trk ulusal Ajans?) ba?ar?l? bulunarak kabul edilmi?tir. Proje kapsam?nda ?ehir tan?t?m?, tarihi mekanlar?n gezilmesi, ekoloji temelli bisikletle turu, do?a kamp?, spor musabakalar? ve do?a etkinlikleri de bulunmakta, ayn? zamanda sa?l?kl? ya?am ad?na k?sa programl? e?itimlerde yer alacak.

Projemiz 2015-2016 y?l? ierisinde uygulanacakt?r. Dernek Ynetim kurulu ve yelerimize ok te?ekkr ediyoruz. Projede eme?i geen herkese te?ekkrler.

Copyright 2011 Erasmus + Genlik Projemiz Kabul edilmi?tir.. Atletik Adana Spor Kulübü
Joomla Templates by Wordpress themes free