Badminton raketi al?n?rken nelere dikkat edilmeli?

Kategori: Badminton

Badminton oyunundan gerekten ho?lan?yor musunuz, ama kendi raketiniz yok mu?Kendi badminton raketinizi nas?l sat?n alaca??n?z? ?renmek iin burada bulunan talimatlar? izleyin.

1. Oval veya kare ?eklindeki raket kafas? aras?nda seim yap?n.Oval raket, daha fazla yzeye sahipken, bir kare raket kafas? daha fazla yzey alan?na sahiptir.Raket ?eklindeki seiminiz oyununuzu byk lde etkileyecektir.

2. Seeneklerinizi tart?n.Hafif bir raket oyuncuya daha h?zl? hareket imkan? verirken, daha a??r bir raket daha kararl? ve do?ru ?ekilde kullan?ld???n? biliyorsan?z daha fazla momentum sa?layabilir.

3. Dizinin gerginli?inin s?k? olup olmad???n? kontrol edin.E?er yeni ba?layan iseniz, o zaman 16-20 lbs yapacak.Bununla birlikte, e?er profesyonel olarak oynamak istiyorsan?z, o zaman dize gerginli?i 19-24 / 29lbs olmal?d?r.

4. Bir tutu? al.Yerel spor malzemeleri ma?azan?za gidin ve baz? raketleri test edin.Kavrama boyutuna zellikle dikkat edin ve daha kk veya daha byk bir tutu?u tercih edip etmedi?inize karar verin.Sal?ncak h?z?n? ve do?rulu?unu sa?lamak iin kolayca i?leyebilece?iniz bir raket istiyorsunuz.E?er kavrama byk gelirse, raketinizde bir tutu?u koruyarak kendinizi yorabilirsiniz.

5. Esnekli?i d?n.Yeni ba?layan biriyseniz, esnek bir ?aft iin gidin.Geli?mi? oyuncular veya ok h?zl? sal?nan olanlar, mmkn oldu?unca az verim olan raketleri sat?n almal?d?r.

6. Hafif alminyum veya elikten yap?lm?? bir raket sat?n al?n.Profesyonelce oynamay? d?nyorsan?z, ok hafif ve aerodinamik olan bir karbon fiber raketi sat?n al?n.

7. Hangi raketi tercih edece?iniz konusunda emin de?ilseniz, kullan?lm?? ancak iyi durumda sat?n al?n.Byk bir finansal harcama olmadan birka raketi deneyebilir ve daha sonra en iyi ?ekilde al??an bir model buldu?unuzda ykseltebilirsiniz.

Copyright 2011 Badminton raketi al?n?rken nelere dikkat edilmeli?. Atletik Adana Spor Kulübü
Joomla Templates by Wordpress themes free